Cyklus vzdelávacích odborných školení

Ochrana pred účinkami blesku od základov

Spoločnosť DEHN+SÖHNE GmbH + CO.KG. a International Lightning Protection Club

pozýva všetkých elektrotechnikov, projektantov, montážnych pracovníkov, revíznych technikov a prevádzkovateľov elektrických a energetických celkov na

ôsmy cyklus odborných školení OCHRANA PRED ÚČINKAMI BLESKU.

Cyklus je rozdelený do dvoch častí. Tie sú určené nielen tým, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich cyklov, ale tiež tým, ktorí by sa školení radi zúčastnili po prvýkrát.


1. ČASŤ

Téma školenia:

Vonkajšia ochrana pred bleskom
STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 62305-3

Cieľová skupina:

Elektrotechnici projektanti, montážnici, revízni technici a majitelia, investori a prevádzkovatelia elektrických zariadení.

Lektori:

Jiří Kroupa - Autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS.

Ing. Rudolf Štober - Celosvetovo pôsobiacim a uznávaným medzinárodným klubom ochrany pred bleskom (ILPC -International Lightning protection club) certifikovaný projektant špecialista v odbore "Ochrana pred účinkami blesku".


2. ČASŤ

Téma školenia:

Vnútorná ochrana pred bleskom
STN EN 62305-1, STN EN 62305-2, STN EN 62305-4

Cieľová skupina:

Elektrotechnici projektanti, montážnici, revízni technici a majitelia, investori a prevádzkovatelia elektrických zariadení.

Lektori:

Jiří Kroupa - Autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS.

Ing. Rudolf Štober - Celosvetovo pôsobiacim a uznávaným medzinárodným klubom ochrany pred bleskom (ILPC -International Lightning protection club) certifikovaný projektant špecialista v odbore "Ochrana pred účinkami blesku".


Ak chce elektrotechnik o sebe povedať, že je schopný navrhnúť alebo zrealizovať funkčný systém ochrany pred bleskom musí mať v tejto problematike dobré základy a vedomosti. Musí podrobne poznať fyzikálne a elektrické zákonitosti atmosférického výboja. Tiež musí mať úplne jasno v legislatívnych a technických požiadavkách ktoré musia navrhované ochranné technické opatrenia spĺňať.

Akékoľvek nerešpektovanie týchto zákonitostí a požiadaviek má za následok znižovanie činnosti alebo úplnú nefunkčnosť ochranných opatrení. Dôkazom toho sú škody spôsobené zásahom blesku napriek tomu že na objekte „nejaké opatrenia“ realizačná firma zrealizovala.

Jednotlivé cykly školení k problematike ochrany pred účinkami blesku účastníkom podrobne vysvetlia zákonitosti a technické požiadavky na ochranné opatrenie. Informácie zo školení sú v praxi potrebné pre projektantov, realizátorov a revíznych technikov. V nemalej miere aj pre investorov ktorý budujú a prevádzkujú svoje objekty.

Cieľom školení je vytvoriť na Slovensku skupinu elitných špecialistov na problematiku „Ochrany pred účinkami blesku“ .

Po absolvovaní jednotlivých cyklov školení dostane každý účastník certifikát o absolvovaní školenia ktorý mu udelí svetovo uznávaný líder v problematike ochrany pred účinkami blesku firma DEHN+SӦHNE GmbH.

Na stretnutie s Vami sa teší kolektív organizátorov firma Elektromanagement a lektori špecialisti na problematiku ochrany pred účinkami blesku p. Jiří Kroupa a Ing. Rudolf Štober.